DUDOANTHETHAO365.COM™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » dudoanthethao365.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  12/05/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  5126
  B
  9382
  C
  9677
  D
  6710
  E
  3188
  G
  5553
  Lần quay xác định ví trí giải:
  C
  G
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00422 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 3188
 • 17 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9677
 • 5553
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5126
 • 9382
 • 6710
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 188
 • 25 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 88
 • 511 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8729
   B
   1204
   C
   2374
   D
   3138
   E
   3933
   G
   4318
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00421 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8729
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2374
 • 4318
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1204
 • 3138
 • 3933
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 729
 • 36 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 29
 • 494 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9627
   B
   8023
   C
   2540
   D
   0591
   E
   6332
   G
   8325
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00420 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2540
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9627
 • 8023
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0591
 • 6332
 • 8325
 • 52 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 540
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 40
 • 287 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9265
   B
   1009
   C
   4526
   D
   4737
   E
   2757
   G
   6891
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00419 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6891
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4526
 • 4737
 • 33 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9265
 • 1009
 • 2757
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 891
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 388 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0799
   B
   6140
   C
   8754
   D
   8921
   E
   3665
   G
   8354
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00418 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6140
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8921
 • 0799
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8754
 • 3665
 • 8354
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 140
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 40
 • 290 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2568
   B
   5561
   C
   8288
   D
   0355
   E
   2304
   G
   8116
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00417 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2304
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2568
 • 8288
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5561
 • 0355
 • 8116
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 304
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 04
 • 342 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9646
   B
   0238
   C
   2906
   D
   4448
   E
   8594
   G
   1284
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00416 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2906
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4448
 • 8594
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9646
 • 0238
 • 1284
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 906
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 06
 • 400 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7891
   B
   1489
   C
   2479
   D
   6963
   E
   6942
   G
   4500
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00415 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1489
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6942
 • 2479
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7891
 • 6963
 • 4500
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 489
 • 60 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 89
 • 577 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8150
   B
   0091
   C
   5732
   D
   5755
   E
   0092
   G
   0080
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00414 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5732
 • 16 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5755
 • 0091
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8150
 • 0092
 • 0080
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 732
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 32
 • 568 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3745
   B
   2532
   C
   5179
   D
   7909
   E
   5027
   G
   2226
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00413 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2226
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7909
 • 3745
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2532
 • 5179
 • 5027
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 226
 • 28 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 566 vé