DUDOANTHETHAO365.COM™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » dudoanthethao365.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  12/05/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/04/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  2430
  B
  6826
  C
  3671
  D
  7918
  E
  5295
  G
  9567
  Lần quay xác định ví trí giải:
  C
  E
  G
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00672 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 9567
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3671
 • 5295
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2430
 • 6826
 • 7918
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 567
 • 63 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 67
 • 423 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/04/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9348
   B
   3779
   C
   6624
   D
   6307
   E
   5780
   G
   9388
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00671 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5780
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6624
 • 9348
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3779
 • 6307
 • 9388
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 780
 • 5 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 80
 • 404 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/04/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3805
   B
   6658
   C
   8998
   D
   5838
   E
   2935
   G
   0537
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00670 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0537
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2935
 • 8998
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3805
 • 6658
 • 5838
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 537
 • 44 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 37
 • 353 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/04/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9822
   B
   4430
   C
   8964
   D
   6668
   E
   2782
   G
   3086
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00669 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6668
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9822
 • 4430
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8964
 • 2782
 • 3086
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 668
 • 70 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 68
 • 681 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/04/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9849
   B
   7695
   C
   2453
   D
   7123
   E
   9353
   G
   3532
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00668 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9353
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9849
 • 3532
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7695
 • 2453
 • 7123
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 353
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 53
 • 312 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3052
   B
   8198
   C
   7926
   D
   4101
   E
   4215
   G
   8603
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00667 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7926
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3052
 • 4101
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8198
 • 4215
 • 8603
 • 34 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 926
 • 98 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 548 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2664
   B
   6993
   C
   5815
   D
   9084
   E
   7770
   G
   3738
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00666 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6993
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9084
 • 3738
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2664
 • 5815
 • 7770
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 993
 • 53 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 321 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3628
   B
   0361
   C
   8399
   D
   9607
   E
   4536
   G
   5638
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00665 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4536
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0361
 • 9607
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3628
 • 8399
 • 5638
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 536
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 36
 • 325 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2103
   B
   8031
   C
   2105
   D
   7033
   E
   8447
   G
   3287
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00664 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3287
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2103
 • 8447
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8031
 • 2105
 • 7033
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 287
 • 47 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 387 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4620
   B
   9210
   C
   6494
   D
   9838
   E
   7667
   G
   9241
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00663 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4620
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9210
 • 9838
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6494
 • 7667
 • 9241
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 620
 • 11 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 20
 • 499 vé