DUDOANTHETHAO365.COM™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » dudoanthethao365.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  12/05/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/03/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4620
  B
  9210
  C
  6494
  D
  9838
  E
  7667
  G
  9241
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  D
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00663 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 4620
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9210
 • 9838
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6494
 • 7667
 • 9241
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 620
 • 11 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 20
 • 499 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5544
   B
   6112
   C
   8237
   D
   9898
   E
   6869
   G
   0253
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00662 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9898
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5544
 • 6869
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6112
 • 8237
 • 0253
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 898
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 98
 • 246 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1481
   B
   8543
   C
   6767
   D
   2069
   E
   5658
   G
   9509
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00661 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9509
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5658
 • 1481
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8543
 • 6767
 • 2069
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 509
 • 52 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 09
 • 343 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3245
   B
   6088
   C
   7334
   D
   3464
   E
   4729
   G
   3641
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00660 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6088
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3464
 • 7334
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3245
 • 4729
 • 3641
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 088
 • 72 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 88
 • 453 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8520
   B
   7721
   C
   2643
   D
   4953
   E
   7591
   G
   3516
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00659 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7591
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7721
 • 8520
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2643
 • 4953
 • 3516
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 591
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 312 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4639
   B
   4840
   C
   5786
   D
   2137
   E
   7372
   G
   6858
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00658 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2137
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7372
 • 4840
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4639
 • 5786
 • 6858
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 137
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 37
 • 426 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6132
   B
   8651
   C
   4602
   D
   8585
   E
   3126
   G
   0490
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00657 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8651
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8585
 • 0490
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6132
 • 4602
 • 3126
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 651
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 51
 • 380 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6252
   B
   5825
   C
   1335
   D
   7988
   E
   7030
   G
   8328
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00656 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7030
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7988
 • 1335
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6252
 • 5825
 • 8328
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 030
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 30
 • 267 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5496
   B
   8797
   C
   6075
   D
   1016
   E
   8953
   G
   5890
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00655 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5496
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8953
 • 5890
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8797
 • 6075
 • 1016
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 496
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 365 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7903
   B
   9653
   C
   0226
   D
   3200
   E
   5437
   G
   6437
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00654 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0226
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5437
 • 7903
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9653
 • 3200
 • 6437
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 226
 • 46 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 316 vé