DUDOANTHETHAO365.COM™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » dudoanthethao365.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  12/05/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/07/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  9646
  B
  0238
  C
  2906
  D
  4448
  E
  8594
  G
  1284
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  E
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00416 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 2906
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4448
 • 8594
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9646
 • 0238
 • 1284
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 906
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 06
 • 400 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7891
   B
   1489
   C
   2479
   D
   6963
   E
   6942
   G
   4500
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00415 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1489
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6942
 • 2479
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7891
 • 6963
 • 4500
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 489
 • 60 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 89
 • 577 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8150
   B
   0091
   C
   5732
   D
   5755
   E
   0092
   G
   0080
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00414 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5732
 • 16 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5755
 • 0091
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8150
 • 0092
 • 0080
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 732
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 32
 • 568 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3745
   B
   2532
   C
   5179
   D
   7909
   E
   5027
   G
   2226
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00413 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2226
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7909
 • 3745
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2532
 • 5179
 • 5027
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 226
 • 28 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 566 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6605
   B
   7299
   C
   2186
   D
   0599
   E
   6528
   G
   3920
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00412 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0599
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6605
 • 6528
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7299
 • 2186
 • 3920
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 599
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 99
 • 574 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0653
   B
   8383
   C
   6247
   D
   1983
   E
   1877
   G
   3959
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00411 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6247
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1877
 • 3959
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0653
 • 8383
 • 1983
 • 32 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 247
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 47
 • 408 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7288
   B
   9871
   C
   9984
   D
   9749
   E
   8842
   G
   8898
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00410 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9984
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7288
 • 8842
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9871
 • 9749
 • 8898
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 984
 • 69 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 84
 • 563 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5007
   B
   4434
   C
   6538
   D
   8143
   E
   2733
   G
   8501
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00409 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2733
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8501
 • 4434
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5007
 • 6538
 • 8143
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 733
 • 65 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 33
 • 580 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6585
   B
   7425
   C
   6625
   D
   6123
   E
   0554
   G
   1140
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00408 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6585
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7425
 • 0554
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6625
 • 6123
 • 1140
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 585
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 85
 • 443 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6946
   B
   1570
   C
   9636
   D
   6474
   E
   6652
   G
   9396
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00407 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9396
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6474
 • 9636
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6946
 • 1570
 • 6652
 • 150 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 396
 • 54 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 445 vé