DUDOANTHETHAO365.COM™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » dudoanthethao365.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  12/05/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4012
  B
  9328
  C
  7962
  D
  1873
  E
  8123
  G
  4545
  Lần quay xác định ví trí giải:
  C
  D
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00431 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 8123
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7962
 • 1873
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4012
 • 9328
 • 4545
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 123
 • 47 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 23
 • 467 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9731
   B
   1599
   C
   4359
   D
   6342
   E
   1566
   G
   3459
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00430 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9731
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3459
 • 1599
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4359
 • 6342
 • 1566
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 731
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 31
 • 352 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6522
   B
   9696
   C
   1991
   D
   8490
   E
   9608
   G
   2332
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00429 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1991
 • 21 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6522
 • 8490
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9696
 • 9608
 • 2332
 • 41 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 991
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 394 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9731
   B
   3077
   C
   1525
   D
   7231
   E
   7180
   G
   9583
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00428 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9731
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3077
 • 7231
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1525
 • 7180
 • 9583
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 731
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 31
 • 443 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7179
   B
   4601
   C
   3286
   D
   2103
   E
   8976
   G
   5220
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00427 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5220
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7179
 • 8976
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4601
 • 3286
 • 2103
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 220
 • 95 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 20
 • 461 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3784
   B
   4244
   C
   2282
   D
   7257
   E
   3060
   G
   2444
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00426 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2282
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3784
 • 7257
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4244
 • 3060
 • 2444
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 282
 • 55 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 82
 • 437 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8612
   B
   6295
   C
   8177
   D
   7810
   E
   8226
   G
   3447
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00425 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8612
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8226
 • 8177
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6295
 • 7810
 • 3447
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 612
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 12
 • 635 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4547
   B
   1208
   C
   7389
   D
   5783
   E
   5225
   G
   6186
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00424 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7389
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1208
 • 6186
 • 54 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4547
 • 5783
 • 5225
 • 83 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 389
 • 150 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 89
 • 636 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8562
   B
   7886
   C
   0705
   D
   2252
   E
   8028
   G
   2508
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00423 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7886
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8562
 • 2252
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0705
 • 8028
 • 2508
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 886
 • 45 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 86
 • 616 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5126
   B
   9382
   C
   9677
   D
   6710
   E
   3188
   G
   5553
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00422 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3188
 • 17 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9677
 • 5553
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5126
 • 9382
 • 6710
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 188
 • 25 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 88
 • 511 vé