DUDOANTHETHAO365.COM™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » dudoanthethao365.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  12/05/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/03/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  2664
  B
  6993
  C
  5815
  D
  9084
  E
  7770
  G
  3738
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  G
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00666 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 6993
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9084
 • 3738
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2664
 • 5815
 • 7770
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 993
 • 53 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 321 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3628
   B
   0361
   C
   8399
   D
   9607
   E
   4536
   G
   5638
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00665 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4536
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0361
 • 9607
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3628
 • 8399
 • 5638
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 536
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 36
 • 325 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2103
   B
   8031
   C
   2105
   D
   7033
   E
   8447
   G
   3287
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00664 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3287
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2103
 • 8447
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8031
 • 2105
 • 7033
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 287
 • 47 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 387 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4620
   B
   9210
   C
   6494
   D
   9838
   E
   7667
   G
   9241
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00663 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4620
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9210
 • 9838
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6494
 • 7667
 • 9241
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 620
 • 11 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 20
 • 499 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5544
   B
   6112
   C
   8237
   D
   9898
   E
   6869
   G
   0253
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00662 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9898
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5544
 • 6869
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6112
 • 8237
 • 0253
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 898
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 98
 • 246 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1481
   B
   8543
   C
   6767
   D
   2069
   E
   5658
   G
   9509
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00661 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9509
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5658
 • 1481
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8543
 • 6767
 • 2069
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 509
 • 52 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 09
 • 343 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3245
   B
   6088
   C
   7334
   D
   3464
   E
   4729
   G
   3641
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00660 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6088
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3464
 • 7334
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3245
 • 4729
 • 3641
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 088
 • 72 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 88
 • 453 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8520
   B
   7721
   C
   2643
   D
   4953
   E
   7591
   G
   3516
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00659 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7591
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7721
 • 8520
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2643
 • 4953
 • 3516
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 591
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 312 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4639
   B
   4840
   C
   5786
   D
   2137
   E
   7372
   G
   6858
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00658 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2137
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7372
 • 4840
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4639
 • 5786
 • 6858
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 137
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 37
 • 426 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6132
   B
   8651
   C
   4602
   D
   8585
   E
   3126
   G
   0490
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00657 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8651
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8585
 • 0490
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6132
 • 4602
 • 3126
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 651
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 51
 • 380 vé