DUDOANTHETHAO365.COM™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » dudoanthethao365.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  12/05/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 30/11/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00053 | Ngày quay thưởng 30/11/2017

 • 05
 • 13
 • 26
 • 37
 • 53
 • 55
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 126,430,993,200đ
Jackpot 2         0 3,246,932,900đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      757 500,000đ
Giải ba     14,706 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/11/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00052 | Ngày quay thưởng 28/11/2017

 • 02
 • 19
 • 39
 • 49
 • 51
 • 53
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 124,208,597,100đ
Jackpot 2         2 1,846,275,500đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      873 500,000đ
Giải ba     16,318 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/11/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00051 | Ngày quay thưởng 25/11/2017

 • 02
 • 09
 • 16
 • 46
 • 52
 • 55
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 120,250,718,850đ
Jackpot 2         0 3,252,786,750đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      551 500,000đ
Giải ba     13,199 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/11/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00050 | Ngày quay thưởng 23/11/2017

 • 01
 • 02
 • 03
 • 18
 • 25
 • 50
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 117,975,638,100đ
Jackpot 2         1 3,674,925,400đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      609 500,000đ
Giải ba     13,225 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/11/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00049 | Ngày quay thưởng 21/11/2017

 • 05
 • 08
 • 23
 • 37
 • 38
 • 54
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 114,313,083,150đ
Jackpot 2         0 3,267,974,850đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      727 500,000đ
Giải ba     16,166 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/11/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00048 | Ngày quay thưởng 18/11/2017

 • 11
 • 12
 • 26
 • 42
 • 50
 • 54
 • 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 111,901,309,500đ
Jackpot 2         1 3,621,198,450đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      583 500,000đ
Giải ba     12,638 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/11/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00047 | Ngày quay thưởng 16/11/2017

 • 01
 • 16
 • 22
 • 25
 • 47
 • 48
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 108,584,968,350đ
Jackpot 2         0 3,252,716,100đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      497 500,000đ
Giải ba     11,529 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/11/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00046 | Ngày quay thưởng 14/11/2017

 • 20
 • 24
 • 29
 • 41
 • 47
 • 49
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 106,310,523,450đ
Jackpot 2         1 3,610,320,500đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      598 500,000đ
Giải ba     12,218 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/11/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00045 | Ngày quay thưởng 11/11/2017

 • 12
 • 26
 • 33
 • 35
 • 36
 • 44
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 102,765,805,950đ
Jackpot 2         0 3,216,463,000đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      735 500,000đ
Giải ba     14,550 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/11/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00044 | Ngày quay thưởng 09/11/2017

 • 02
 • 03
 • 06
 • 23
 • 34
 • 36
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 100,817,638,950đ
Jackpot 2         1 5,110,772,400đ
Giải nhất       2 40,000,000đ
Giải nhì      545 500,000đ
Giải ba     11,585 50,000đ