DUDOANTHETHAO365.COM™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » dudoanthethao365.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  12/05/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00296 | Ngày quay thưởng 25/06/2019

 • 03
 • 14
 • 34
 • 35
 • 40
 • 49
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 76,160,770,950đ
Jackpot 2         0 4,312,352,950đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      565 500,000đ
Giải ba     13,217 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00295 | Ngày quay thưởng 22/06/2019

 • 01
 • 09
 • 23
 • 28
 • 42
 • 54
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 73,896,412,800đ
Jackpot 2         0 4,060,757,600đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      584 500,000đ
Giải ba     12,557 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00294 | Ngày quay thưởng 20/06/2019

 • 09
 • 15
 • 23
 • 41
 • 49
 • 51
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 71,915,836,350đ
Jackpot 2         0 3,840,693,550đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      641 500,000đ
Giải ba     12,883 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00293 | Ngày quay thưởng 18/06/2019

 • 24
 • 31
 • 45
 • 46
 • 47
 • 54
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 70,095,625,050đ
Jackpot 2         0 3,638,447,850đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      511 500,000đ
Giải ba     12,142 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00292 | Ngày quay thưởng 15/06/2019

 • 13
 • 23
 • 40
 • 45
 • 52
 • 55
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,915,717,950đ
Jackpot 2         0 3,396,235,950đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      509 500,000đ
Giải ba     11,183 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00291 | Ngày quay thưởng 13/06/2019

 • 06
 • 09
 • 15
 • 22
 • 29
 • 53
 • 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 65,946,387,450đ
Jackpot 2         0 3,177,421,450đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      715 500,000đ
Giải ba     13,177 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00290 | Ngày quay thưởng 11/06/2019

 • 02
 • 05
 • 13
 • 20
 • 30
 • 49
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 64,349,594,400đ
Jackpot 2         1 4,397,402,900đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      605 500,000đ
Giải ba     12,825 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 08/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00289 | Ngày quay thưởng 08/06/2019

 • 02
 • 08
 • 10
 • 23
 • 27
 • 35
 • 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,484,145,050đ
Jackpot 2         0 4,190,130,750đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      659 500,000đ
Giải ba     12,716 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00288 | Ngày quay thưởng 06/06/2019

 • 10
 • 13
 • 30
 • 36
 • 51
 • 54
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 60,811,500,000đ
Jackpot 2         0 4,004,281,300đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      418 500,000đ
Giải ba     9,540 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 04/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00287 | Ngày quay thưởng 04/06/2019

 • 18
 • 20
 • 24
 • 26
 • 33
 • 41
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 59,020,828,950đ
Jackpot 2         0 3,805,317,850đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      507 500,000đ
Giải ba     11,733 50,000đ