DUDOANTHETHAO365.COM™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » dudoanthethao365.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  12/05/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/10/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00039 | Ngày quay thưởng 28/10/2017

 • 13
 • 18
 • 35
 • 36
 • 41
 • 48
 • 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 85,047,387,150đ
Jackpot 2         0 3,358,522,200đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      474 500,000đ
Giải ba     9,614 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/10/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00038 | Ngày quay thưởng 26/10/2017

 • 02
 • 10
 • 15
 • 30
 • 34
 • 50
 • 03
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 83,506,415,700đ
Jackpot 2         0 3,187,303,150đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      426 500,000đ
Giải ba     9,309 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/10/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00037 | Ngày quay thưởng 24/10/2017

 • 01
 • 02
 • 09
 • 13
 • 32
 • 35
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 81,820,687,350đ
Jackpot 2         1 3,199,238,550đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      549 500,000đ
Giải ba     11,262 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/10/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00036 | Ngày quay thưởng 21/10/2017

 • 04
 • 09
 • 13
 • 16
 • 18
 • 49
 • 30
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 80,027,540,400đ
Jackpot 2         1 5,764,145,600đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      488 500,000đ
Giải ba     9,421 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/10/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00035 | Ngày quay thưởng 19/10/2017

 • 06
 • 15
 • 17
 • 24
 • 40
 • 45
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 77,375,046,900đ
Jackpot 2         0 5,469,424,100đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      447 500,000đ
Giải ba     8,816 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/10/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00034 | Ngày quay thưởng 17/10/2017

 • 01
 • 26
 • 36
 • 40
 • 50
 • 54
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 74,830,295,100đ
Jackpot 2         0 5,186,673,900đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      418 500,000đ
Giải ba     8,938 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/10/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00033 | Ngày quay thưởng 14/10/2017

 • 14
 • 18
 • 29
 • 35
 • 44
 • 49
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 72,079,404,600đ
Jackpot 2         0 4,881,019,400đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      387 500,000đ
Giải ba     7,970 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/10/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00032 | Ngày quay thưởng 12/10/2017

 • 05
 • 08
 • 11
 • 31
 • 37
 • 42
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 69,615,950,250đ
Jackpot 2         0 4,607,302,250đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      420 500,000đ
Giải ba     9,496 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/10/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00031 | Ngày quay thưởng 10/10/2017

 • 29
 • 33
 • 43
 • 44
 • 45
 • 50
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,375,253,100đ
Jackpot 2         0 4,358,335,900đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      363 500,000đ
Giải ba     8,017 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/10/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00030 | Ngày quay thưởng 07/10/2017

 • 31
 • 34
 • 40
 • 42
 • 43
 • 49
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 64,573,341,150đ
Jackpot 2         0 4,047,012,350đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      258 500,000đ
Giải ba     5,963 50,000đ