DUDOANTHETHAO365.COM™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » dudoanthethao365.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  12/05/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 30/12/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00066 | Ngày quay thưởng 30/12/2017

 • 08
 • 09
 • 36
 • 37
 • 39
 • 50
 • 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 192,764,480,250đ
Jackpot 2         3 2,857,439,750đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      1,154 500,000đ
Giải ba     27,118 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/12/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00065 | Ngày quay thưởng 28/12/2017

 • 07
 • 18
 • 26
 • 29
 • 31
 • 35
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 185,756,375,100đ
Jackpot 2         0 7,793,640,900đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      1,181 500,000đ
Giải ba     22,730 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/12/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00064 | Ngày quay thưởng 26/12/2017

 • 07
 • 11
 • 13
 • 18
 • 26
 • 42
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 179,085,637,200đ
Jackpot 2         0 7,052,447,800đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      1,164 500,000đ
Giải ba     23,378 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/12/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00063 | Ngày quay thưởng 23/12/2017

 • 07
 • 08
 • 09
 • 13
 • 28
 • 44
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 172,865,880,750đ
Jackpot 2         0 6,361,363,750đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      1,240 500,000đ
Giải ba     23,492 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/12/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00062 | Ngày quay thưởng 21/12/2017

 • 22
 • 23
 • 27
 • 35
 • 37
 • 46
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 167,473,255,350đ
Jackpot 2         0 5,762,183,150đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      870 500,000đ
Giải ba     18,736 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/12/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00061 | Ngày quay thưởng 19/12/2017

 • 02
 • 03
 • 20
 • 25
 • 38
 • 44
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 161,744,780,550đ
Jackpot 2         0 5,125,685,950đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      1,069 500,000đ
Giải ba     22,496 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/12/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00060 | Ngày quay thưởng 16/12/2017

 • 05
 • 23
 • 37
 • 41
 • 43
 • 53
 • 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 155,267,929,650đ
Jackpot 2         0 4,406,035,850đ
Giải nhất       24 40,000,000đ
Giải nhì      966 500,000đ
Giải ba     19,439 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/12/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00059 | Ngày quay thưởng 14/12/2017

 • 11
 • 12
 • 22
 • 28
 • 46
 • 50
 • 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 150,431,996,550đ
Jackpot 2         0 3,868,709,950đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      835 500,000đ
Giải ba     17,533 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/12/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00058 | Ngày quay thưởng 12/12/2017

 • 06
 • 07
 • 08
 • 21
 • 32
 • 39
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 145,563,767,850đ
Jackpot 2         0 3,327,795,650đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      837 500,000đ
Giải ba     18,792 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/12/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00057 | Ngày quay thưởng 09/12/2017

 • 05
 • 34
 • 35
 • 42
 • 49
 • 52
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 142,613,607,000đ
Jackpot 2         1 3,293,227,850đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      689 500,000đ
Giải ba     14,801 50,000đ