DUDOANTHETHAO365.COM™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » dudoanthethao365.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)

02
   0.74% (1 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
06
   2.96% (4 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   2.96% (4 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
21
   2.22% (3 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   2.22% (3 lượt)
27
   2.22% (3 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   2.22% (3 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   2.22% (3 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
88
   2.96% (4 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 30/04/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

06 4 Lần Không tăng
08 4 Lần Tăng 1
88 4 Lần Không tăng
15 3 Lần Không tăng
17 3 Lần Tăng 1
21 3 Lần Tăng 2
26 3 Lần Không tăng
27 3 Lần Tăng 1
36 3 Lần Tăng 3
51 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Không tăng
68 3 Lần Giảm 1
81 3 Lần Không tăng
84 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

08 7 Lần Giảm 1
06 6 Lần Giảm 1
09 6 Lần Tăng 1
11 6 Lần Không tăng
22 6 Lần Không tăng
26 6 Lần Không tăng
36 6 Lần Tăng 3
40 6 Lần Không tăng
66 6 Lần Không tăng
84 6 Lần Không tăng
88 6 Lần Tăng 1
89 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

26 20 Lần Tăng 1
08 17 Lần Tăng 1
03 15 Lần Không tăng
21 15 Lần Tăng 2
49 15 Lần Giảm 1
86 14 Lần Không tăng
22 13 Lần Tăng 1
66 13 Lần Không tăng
81 13 Lần Không tăng
04 12 Lần Không tăng
31 12 Lần Tăng 1
40 12 Lần Giảm 2
88 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

09 (2 Ngày) (2 lần)
26 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

12      17 lần
87      16 lần
34      15 lần
65      15 lần
72      15 lần
13      14 lần
96      14 lần
61      12 lần
44      11 lần
23      10 lần
64      10 lần
37      9 lần
74      8 lần
01      7 lần
98      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 5
0 5 Lần 1
10 Lần 2
1 18 Lần 4
20 Lần 10
2 14 Lần 1
12 Lần 5
3 11 Lần 1
12 Lần 1
4 10 Lần 1
14 Lần 1
5 9 Lần 2
12 Lần 0
6 19 Lần 7
13 Lần 8
7 11 Lần 1
17 Lần 2
8 16 Lần 1
10 Lần 1
9 22 Lần 14